Derslerimiz

Eğitim

Derslerimiz

Matematik

Matematik aklımıza gelen ilk anlamı Aritmetik, cebir, geometri gibi müsbet ilimlerin ortak adı olmasıdır.

Fizik

Fizik, madde ile enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar yapan uygulamalı bir bilim dalıdır.

Biyoloji

Biyoloji veya canlı bilimi, canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ile ilgilenen bilim insanına biyolog denir. 

Kimya

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. 

İngilizce

İngilizce dünya üzerinde kullanılan en yaygın dildir.

Coğrafya

Coğrafya, insanlar ve yer ile bunlar arasındaki ilişkiyi neden-sonuç ve dağılış olarak inceleyen ve sorgulayan bir bilim dalıdır. 

Arapça

Arapça, Hami-Sami Dilleri Ailesi’nin Sami koluna mensup bir dildir. İslâm’ın kutsal kitabı Kur’an, Arapça dilindedir. 

Türkçe

Türkçe bizim ana dilimizdir ve milli kültürümüzün en önemli ögelerinden birisi dilimizdir.

Tarih

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, inceleyen bilim dalıdır.

Resim

Resim varlıkların, doğa görünüşlerinin kalem, fırça ve boya gibi araçlarla bez, kâğıt vb. üzerinde yapılan biçimidir.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim, Kapitalist modern dünya ekonomilerinin geliştiği toplumlarda bireylerin ekonomik, sosyal veya psikolojik sorunlarına kendi başlarına çözüm üretmelerini sağlamaya yardımcı olur. 

Maket

Maket, gerçek veya kurgusal bir nesnenin çeşitli materyaller kullanarak üretilen, belirli bir ölçekteki kopyası. 

Scroll to Top